Kültürel Çalışmalar ve Kimlik

   Frankfurt Okulu’nu tartışırken otoriter ve totaliter rejimler ayrımından bahsetmiştik. Totaliter rejimler tartışmasında George Orwell’in 1947-1948 yıllarında yazdığı (ve daha sonra sinemaya uyarlanan) 1984 romanına kısaca değinmiştik.  Bir korku ütopyasını anlatan romana dair: http://tr.wikipedia.org/wiki/Bin_Dokuz_Y%C3%BCz_Seksen_D%C3%B6rt_(roman)

1984 romanından bir parça —  Yenikonuş / Newspeak romanda ideolojik gereksinimleri karşılamak için oluşturulan yeni dildir:                                                                                           “Yeni sözcük dağarcığı bir parti üyesinin açıklamak istediği tüm kavramları doğru ve ustaca kullanabilmesine izin verirken bütün dışındaki tüm kavramları ve onlara ulaşabilmenin dolambaçlı yöntemlerini ortadan kaldırmaktaydı. Bu kısmen yeni sözcüklerin kullanılmasıyla, ama daha çok, istenmeyen sözcüklerin dışlanmasıyla, dili etkin siyasal düşünceden arındırmakla ve tüm ikinci anlamları ne türlü olursa olsunlar ortadan kaldırmakla gerçekleştiriliyordu. Özgür (azade) sözcüğü Yenikonuşta hala yaşamaktaydı. Ama yalnız, “Bu köpek bitten azadedir,” yada “Bu tarla yabani otlardan azadedir,” gibi deyimlerde kullanılabiliyordu. Özgür sözcüğü, ‘siyasal özgürlük’ ya da düşünce özgürlüğü olarak artık kullanılmıyordu, çünkü, ne siyasal özgürlük ne de düşünce özgürlüğü kalmıştı; bu nedenle kavram bile olsalar artık onları adlandırmak gereksizdi. Kabul gören öğretilere karşıt sözcüklerin silinmesinden başka, söz dağarcığının azaltılması kendi içinde bir amaçtı ve yoruma açık sözcüklerin yaşamasına izin verilmiyordu. Yenikonuş düşünce alanının genişlemesi için değil daralması için tasarlanmıştı. Seçim yapılabilecek sözcüklerin en aza indirilmesi bu amaca yardımcı olmaktaydı.”  http://epigraf.fisek.com.tr/index.php?num=629

Filmi izleyebileceğiniz bir link: http://www.fullizle.org/1984-george-orwell.fullindirizle.html 

  • Frankfurt Okulu üzerinden tartıştığımız Orhan Tekelioğlu’nun makalesi popüler kültürü iki şekilde okumanın mümkün olduğunu söylemekte.  Recep İvedik karakteri üzerine yazılmış iki yazı bu iki farklı yaklaşıma birer örnek:

http://www.taraf.com.tr/zeki-coskun/makale-kitap-okumam-okuyani-da-sevmem.htm

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetay&ArticleID=981412&Date=02.11.2010&CategoryID=42

  • Murat Belge makalesinde 19. yüzyıldan önce Osmanlı toplumunu anlamak için Karagöz Hacivat oyunundaki karakterler üzerine düşünmemiz gerektiğinden bahsetmektedir.  Bahsedilen karakterler için bir link:  http://www.karagozevi.com/?d=tiplemeler.html

 

  • Milliyetçilik:

https://setenayd.wordpress.com/gorsel/toplumsal-yapilar/milliyetcilik/

  • Küreselleşme:

https://setenayd.wordpress.com/gorsel/toplumsalyapilar/kuresellesme/

Reklamlar