Küreselleşme

  • Dünya havayolu trafiği:
  • Küreselleşme ve yerelleşme: iki ülkede iki çok farklı reklam (1.si Japonya, 2. Türkiyede yayınlanan reklam)

başka bir çok uluslu şirketin iki ayrı reklamı, 1. reklam Hindistan, 2. si Türkiyede yayınlanan reklamlar

  • Başka bir örnek: “Dünyanın yerel bankası” sloganını kullanan bankanın Türkiye’de yayınlanan reklamı.

Yerel bilgi yokluğunun sonuçlarını anlatan 2. reklam yerelliğin altını çiziyor ve “biz yerel bilgiyi hafife almıyoruz, bundan dolayı yerel insanların çalıştığı yerel bankalarımız var.”

  • “Geleneksel fast food”

 

  • Geleneksel – otantik? Modern?

Anadolu Ateşinden horon:

İnsanlığın %80’i günde 10$dan az bir miktarla yaşıyor.

Dünyadaki nüfusun en fakir %40’ı küresel gelirin %5ine sahip.  En zengin %20 küresel gelirin %75’ini elinde tutuyor.

UNICEF’e göre her gün 22,000 çocuk yoksulluktan dolayı hayatını yitiriyor.

İlköğretim yaşındaki 72 milyon çocuk 2005 yılında eğitim kurumlarında değildiler, eğitim alamayan bu nüfusun %57’si kız çocuklarıdır.  Ve bu rakamlar iyimser hesaplamalar olarak değerlendirilmektedir.

Dünyada 1 milyar kişi 2000 yılına okuma yazma bilmeden girmiştir.

Dünyada gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 1.1 milyar kişi yeterince su bulamamaktadır; 2.6 milyar kişi temel sağlık hizmetlerinden yoksundur.

Dünya nüfüsunun en zengin %20lik dilimi özel tüketimin %76.6’sını oluşturmaktadır. En fakir %20 tüketimin %1,5’uğunu gerçekleştirmektedir. (Bkz. yandaki tablo)

1,6 milyar insan elektiğe ulaşımları olmaksızın yaşamaktadırlar.

Dünyada ağır borçlu diyebileceğimiz 41 ülkenin gayrisafi milli hasılalarının toplamı (567 milyon kişi) dünyanın en zengin 7 insanının malvarlıklarından daha azdır. 

1960 yılında dünyanın en zengin ve en fakir %20lik kesiti arasındaki gelir farkı 20 kat iken, bu fark 1997de 74 katına çıkmıştır.

En zengin ve en fakir ülkeler arasındaki fark: 1820de 3 kat, 1913de 11 kat, 1950de 35, 1973de 44, 1992’de 72 olmuştur. 

1998 yılındaki küresel harcama öncelikleri şu şekilde olmuştur: ABD’de kozmetik 8 milyar dolar, Avrupa’da dondurma 11 milyar dolar, Avrupa ve ABDde parfüm 12 milyar dolar, ev hayvanı mamaları 17 milyar dolar, Avrupada sigara 50 milyar dolar, Avrupa’da alkollü içecekler 105 milar dolar, dünyada narkotik haplar 400 milyar dolar, dünyada askeri harcama 780 milyar dolar.

  • Küresel ekonomiye dair bize fikir verebilecek bir animasyon filmi – Eşyaların Hikayesi (The Story of Stuff) (2007 yılında Amerika’da yapılan bu kısa animasyon filmini Türkçe altyazılarla bulabildik, çevirenlere teşekkürler.) 

 

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

  • “The Story of…” serisinin devamı henüz Türkçeye çevrilmemiş durumda. Linkler aşağıda

Kozmetiğin hikayesi – The Story of Cosmetics (2010) toksik kimyasalların kozmetik endüstrisindeki kullanımı üzerine kısa film: http://www.youtube.com/watch?v=pfq000AF1i8

Şişelenmiş suyun hikayesi – Story of Bottled Water: http://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0&feature=channel

Elektronik eşyaların hikayesi – Story of Electronics: http://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78&feature=channel

Reklamlar