Sanayi Devrimi

  • Charles Dickens’ın yazdığı Oliver Twist romanında “fakirlik” sürekli işlenen bir temadır ve Dickens’ın 19. yüzyılda sanayileşen İngiltere eleştirisidir:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Oliver_Twist

(Daha detaylı İngilizce bilgi) http://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Twist

 

 

  • Karl Marx ve Friedrich Engels’in 1848’de yazdığı Komünist Manifestonun tam metni için 

http://okul.gencliginsesi.net/marks/manifesto.htm

Manifestonun (son dönemde facebookta vs yaygınlaşan) çizgi filmi:

 

  • Modern ekonominin fikir babası ve liberalizmin temel düşünürlerinden biri kabul edilen Adam Smith’in üzerinden banka reklamı. 

Adam Smith üzerine http://tr.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith

 

  • Charlie Chaplin’in 1936 yılında yaptığı Modern Zamanlar filminden kesitler için

Reklamlar