Sömürgecilik

  •  1789’da Londra’da ticari üretime geçen ve çeşitli kayıtlara göre dünyanın ilk kayıtlı markası olan Pears sabunlarının 1890lardaki reklamı.  Resim alt yazısı: “Beyaz adamın yükünü hafifletmek için ilk adım temizliğin erdemlerini öğretmekten geçer.  Dünyanın en kültürlü milletleri arasında en yüksek yere sahip olan Pears sabunu medeniyet ilerledikçe dünyanın karanlık köşelerini aydınlatmakta güçlü bir unsurdur -en iyi tuvalet sabunudur.”

 

 

 

 

  • Beyaz Adamın Yükü

Beyaz adamın yükünü omuzla
Yetiştirdiklerinin en iyilerini yolla
Sürgün kader olsun oğulların için
Senin tutsaklarına hizmet için;
Ağır işlerin başında bekle
Telaşlı ve vahşi halklar üzerinde
Yeni ele geçirdiğin ve suratı asık
Yarı şeytan ve yarı çocuk.

Yüklen Beyaz Adamın yükünü–
Vahşidir barışın savaşları–
Doldur tıkabasa Açlığın ağzını
Ve emret hastalığa durmasını;
Sen hedefine en yakın olduğunda
Sona erer ötekilerin arayışı
Tembelden ve budala kafirden gözünü ayırma
Düşürür senin bütün umutlarını suya

…..

Ruyard Kipling 1899                                                                                                                  (Şiirin orjinali için http://www.fordham.edu/halsall/mod/Kipling.html ; Kipling ile ilgili bilgi için http://tr.wikipedia.org/wiki/Kipling)

Cezayir Bağımsızlık Savaşı için: http://tr.wikipedia.org/wiki/Cezayir_Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1k_Sava%C5%9F%C4%B1     

Reklamlar